Waar komt ons geld vandaan?

Totaal

100%

Waar gaat ons geld naar toe?

Totaal

100%

Lokale woonlasten 2015 - 2018

Wat is onze vermogenspositie?

Wat is onze weerstandscapaciteit?

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma

Ondernemend en duurzaam Velsen

Vitaal en sociaal Velsen

Wonen en leven in Velsen

Burger en bestuur

Organisatie en financiën